Information

Industrial Safety Technology Seminar

งานสัมมนา "Industrial Safety Technoloy" ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมคือเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติการหรือของผู้คนบริเวณรอบข้าง ล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงและหาวิธีการป้องกัน บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงชวนผู้เชี่ยวชาญทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ มาบรรยายและแบ่งปันเรื่องราวในหัวข้อเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

 • ความปลอดภัยในโรงงาน
 • การตรวจวัดก๊าซด้วย Gas Detector 
 • ระบบควยคุมก๊าซรั่วโดยใช้หัวฉีด
 • ระบบล้างในพื้นที่อับอากาศ (Tank Cleaning Automation)
 • ระบบการเก็บตัวอย่างสารอันตราย (Toxic Substance Sampling System)
 • บริการการสอบเทียบ งานซ่อมบำรุง และงานระบบวิศวกรรม Gas Detector

 

รายละเอียดงานสัมมนา “Industrial Safety Technology”

วัน : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เวลา : 8.30-16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

 

รูปภาพจากงานสัมมนาเพิ่มเติม >>> Click

Tech
Resources

ผู้แต่ง: ภาวิณี หัสวายุกุล

Electromagnetic Flowmeter เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวหลักการการเหนี่ยวนำของเหลวไหล โดยเมื่อของเหลวจะไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลและสนามแม่เหล็ก 

 

1. ความแม่นยำ

    Electromagnetic flowmeter เป็นเครื่องมือวัดการไหลของเหลว ความแม่นยำสูง โดยค่าความแม่นยำสามารถได้สูงสุดถึง 0.2% of rate โดยแทบจะไม่สูญเสียความดัน 

2. ช่วงการวัด

    Electromagnetic flowmeter จะมีช่วงการวัดที่กว้างถึง 1:50 ซึ่งหมายความว่า สามารถวัดได้ตั้งแต่ของเหลวมีความเร็วตั้งแต่ 0.2 เมตรต่อวินาที ถึง 10 เมตรต่อวินาที 

3. ประเภทของท่อ

    ท่อจะต้องทำมาจากโลหะหรือจะต้องมีการใช้ grounding plate/ grounding electrode หากใช้ท่อที่เป็นอโลหะ

4. ของเหลวที่วัด

    เนื่องจาก Electromagnetic flowmeter อาศัยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ของเหลวที่จะวัดได้ต้องมีค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยทั่วไปของเหลวจะต้องมีค่าความเหนี่ยวไฟฟ้าอยู่ที่ 5 uS/cm แต่จะมี Electromagnetic flowmeter พิเศษที่สามารถวัดของเหลวที่มีค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ต่ำถึง 0.5 uS/cm นอกจากนี้เนื่องจาก Electromagnetic flowmeter ใช้ขนาดของมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางในมิเตอร์มาคำนวณค่าอัตราการไหล เพราะฉะนั้น เพื่อการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ ของเหลวที่อยู่ในท่อ ควรจะไหลแบบเต็มท่อ

5. การติดตั้ง

    การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ถึงแนวตั้งและแนวนอน โดยต้องมีระยะท่อตรงหน้ามิเตอร์อยู่ที่ 3xขนาดของมิเตอร์ และระยะท่อตรงหลังมิเตอร์อยู่ที่ 2xขนาดมิเตอร์ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต และไม่ควรในทิศทางที่น้ำไหลจากบนลงล่าง เพราะอาจจะทำให้เกิดฟองอากาศ

หากสนใจสินค้าเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Electromagnetic flowmeter ท่านสามารถปรึกษา PVN Engineering ได้ที่ 0-2911-4761-5

ข้อมูลเทคนิค: Electromagnetic Flowmeter

(c) 2016 www.pvn.co.th ALL RIGHTS RESERVED

The Danger of Ammonia leakage

แอมโมเนีย (Ammonia) เป็นสารเคมีที่สำคัญและนิยมใช้ในระบบทำความเย็นเพราะมีจุดเดือดที่ต่ำ แต่การรั่วไหลของสารแอมโมเนียอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ แอมโมเนียเป็นสารพิษชนิดหนึ่ง ไม่มีสีแต่มีกลิ่นและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ และ หากมีความเข้มข้นที่ 16-25% โดยปริมาตรแอมโมเนียจะเป็นก๊าซติดไฟ การรั่วของแอมโมเนียมีโอกาสเกิดขึ้นได้และเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การกัดกร่อน การรั่วของข้อต่อวาล์ว หรือ ความผิดพลาดในการซ่อมบำรุงและใช้งาน การรั่วของแอมโมเนียเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้ง การตรวจจับการรั่วไหลโดยทันทีจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดการสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน ระบบทำความเย็น สินค้า และเวลาทำงาน

Ammonia Gas Detection: Product Benefits

 • Robust, Precise, Safe
 • Long Lifetime
 • Easy to Commission
 • Low Energy Consumption of just 50 mW
 • Ready to Use
 • Easy Diagnosis and Maintenance
 • Intelligent Sensor
 • Communication Interferace