Information

Update Tech Resources
ป้องกันอันตรายจากการรั่วของแอมโมเนียด้วย Gas Detector

The Danger of Ammonia leakage

แอมโมเนีย (Ammonia) เป็นสารเคมีที่สำคัญและนิยมใช้ในระบบทำความเย็นเพราะมีจุดเดือดที่ต่ำ แต่การรั่วไหลของสารแอมโมเนียอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ แอมโมเนียเป็นสารพิษชนิดหนึ่ง ไม่มีสีแต่มีกลิ่นและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ และ หากมีความเข้มข้นที่ 16-25% โดยปริมาตรแอมโมเนียจะเป็นก๊าซติดไฟ การรั่วของแอมโมเนียมีโอกาสเกิดขึ้นได้และเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การกัดกร่อน การรั่วของข้อต่อวาล์ว หรือ ความผิดพลาดในการซ่อมบำรุงและใช้งาน การรั่วของแอมโมเนียเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้ง การตรวจจับการรั่วไหลโดยทันทีจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดการสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน ระบบทำความเย็น สินค้า และเวลาทำงาน

Ammonia Gas Detection: Product Benefits

  • Robust, Precise, Safe
  • Long Lifetime
  • Easy to Commission
  • Low Energy Consumption of just 50 mW
  • Ready to Use
  • Easy Diagnosis and Maintenance
  • Intelligent Sensor
  • Communication Interferace

 

Highlight
ศูนย์รวมเทคโนโลยีด้านหัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle

Spray Technology that helps customers to improve performance. 

บริษัท ภาวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัวฉีดสเปรย์ (Spray Nozzle) และอะไหล่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวของยี่ห้อ Spraying Systems (SSCO) หนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก 

ด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปีของภาวิน เรามีความเชี่ยวชาญและเข้าใจถึงปัญหาของลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก มีบริการหลังการขาย และมีสินค้าในสต๊อก 

 ภาวินเป็นศูนย์รวมด้านหัวฉีดสเปร์ย (Spray Nozzle) มีสินค้าให้เลือกถึง 90,000 รุ่น! ครบทุกความต้องการ 

 

 

 Nozzle Types

Full Cone Nozzle | Flat Spray | Hollow ConeFine SprayAir Atomizing SprayFogging and Humidification

Automatic Spray/Coating | Air Control and DryingTank CleaningSpecial Purpose Spray

High Pressure | Spray GunSpray DryAccessories

 

Full Cone Nozzles

หัวสเปรย์ละอองน้ำกระจายเต็มพื้นที่ เป็นวงกลม สี่เหลี่ยม หรือวงรี เหมาะกับงาน coating, cooling, washing เป็นต้น ชนิดของสเปรย์แบ่งตามขนาดอัตราการไหลน้อย-มาก มุมแคบ-กว้าง และชนิดวัสดุ

 

 

 

Flat Spray Nozzles

 หัวสเปรย์ละอองน้ำกระจายเป็นแผ่น มีรูปร่างเป็นวงรียาว เหมาะกับงานล้างทำความสะอาดและพ่นสี ชนิดหัวสเปรย์แบ่งตามแรงดันต่ำ-สูง (0.4-300 บาร์) และมีมุมแคบ-กว้าง (0° - 150°)

 

 

 

Hollow Cone Nozzles

หัวสเปรย์ละอองน้ำกระจายเป็นวงแหวน ขนาดละอองละเอียด เหมาะกับงานกำจัดฝุ่นและสารเคมีในโรงงาน ชนิดของหัวสเปรย์มีมุม 13° - 165° สามารถเลือกให้พอดีกับพื้นที่

 

 

 

Fine Spray Nozzles

 Hydraulic Atomizing Spray Nozzle

 

 

 

Air Atomizing Spray Nozzles

 หัวสเปรย์แอร์อะตอมไมค์ น้ำและลมผสมตามสัดส่วนของแรงดัน โดยมีขนาดของออริฟิซให้เลือกมากมาย เพื่อให้ได้ค่าโฟลว์ที่ต้องการ

 

 

 

Fogging and Humidification

หัวสเปรย์สำหรับให้ความชื้น ลดอุณหภูมิ กำจัดฝุ่น และลดไฟฟ้าสถิต

  

 

 

 

Automatic Spray Nozzles/Coating

 หัวสเปรย์ปิด-เปิดอัตโนมัติ แบบไฟฟ้าและลม ขนาด 180-10,000 ครั้ง/นาที

 

 

 

Air Control and Drying

หัวสเปรย์ลมชนิด Air Compressor และ Air Blower ในงานเป่าแห้ง มีชนิดให้เลือกเหมาะกับตามความกว้างของชิ้นงาน ระดับเสียง และแรงดันลม

 

 

 

 

Tank Cleaning

 หัวสเปรย์ล้างถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 - 30 เมตร ชนิด High, Medium, Low Impact และ Rinsing รับให้คำปรึกษาและออกแบบ

 

 

 

Special Purpose Spray Nozzles

นอกจากรุ่นมาตรฐาน ยังมีหัวฉีดรุ่นพิเศษที่ออกแบบตามการใช้งานเฉพาะด้าน

 

 

 

 

High Pressure Nozzles

Pressure สูงสุดถึง 4,000 บาร์

 

 

 

Spray Gun

Low, Medium and High Pressure

 

 

 

Spray Dry

Max Free Passage. มีมุมกว้างระหว่าง 34° - 109°

 

 

 

Accessories

 มีอุปกรณ์ในระบบ piping และระบบควบคุมอัตโนมัติให้เลือกมากมาย